Dokumenty

STATUT SZKOŁY [pobierz]

STRATEGIA  I  PLAN   ROZWOJU ZESPOŁU   SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W  BIERUTOWIE w LATACH 2018-2023 [pobierz]

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY  2018/2019 [pobierz]

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI [pobierz]

PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY [pobierz]

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ [pobierz]