Microsoft Imagine - zasady korzystania

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu DreamSpark Premium. (obecna nazwa Microsoft Imagine)

Microsoft Imagine jest programem, dzięki któremu studenci szkół wyższych oraz uczniowie informatycznych kierunków kształcenia w szkołach średnich otrzymują dostęp do komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft.

LINK do strony z oprogramowaniem Microsoft Imagine i Azure

Uwaga: podczas tworzenia nowego konta Microsoft użyj adresu e-mail podanego przy poprzednim dostępie do subskrypcji Imagine

Materiały szkoleniowe na temat platformy Azure

Czytaj więcej...