Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród całej społeczności szkolnej

W dniu 26.01. 2017 r. podczas wywiadówki szkolnej Rodzice uczniów otrzymali informację nt. jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa jakim jest w bieżącym roku szkolnym:

„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

wśród młodzieży”

Ideą jest abyśmy wszyscy zaczęli więcej czytać. Mamy nadzieję, że ulotka, którą otrzymali Rodzice podczas wywiadówki oraz niżej załączona prezentacja przyczynią się do realizacji tego zadania.

PREZENTACJA W FORMACIE PDF

Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży

W przypadku działań związanych z profilaktyką w szkole, wiedza i świadomość to podstawa.
W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowo.
Działania w ramach Projektu skierowane są do całej społeczności szkolnej. Miejsce miał szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (SDBC) w dniu 14 grudnia 2016 r, opisany w poprzednim artykule.
Dnia 26.01.2017 r. podczas wywiadówki, miejsce miała kontynuacja Projektu a tym razem adresatami byli Rodzice uczniów szkoły.  Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem przedstawiono Rodzicom materiały ostrzegające przed zagrożeniami w sieci. Zarówno film i prezentację zamieszczamy na stronie szkoły. 

PREZENTACJA W FORMACIE PDF

FILM

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
W ramach projektu 14.12.2016 r. zorganizowany zostanie  Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20.11.2016 r.

Uchwałę w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do szkół list:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:
  • osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
  • polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
  • socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
  • ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.
Więcej na temat praw dziecka: http://brpd.gov.pl/prawa-dziecka