Konkurs “Zgaś Ryzyko, czyli bądź bezpieczny w domu”

Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy oraz Starostwo Powiatowe ogłaszają konkurs 

dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego

pn. “Zgaś Ryzyko, czyli bądź bezpieczny w domu”.

Celem konkursu jest jest zainteresowanie uczniów tematyką ochrony przeciwpożarowej.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

[REGULAMIN KONKURSU]

Szanowny Uczniu i Ty możesz pomóc !!!

Zapraszamy do zbiórki maskotek, zabawek, książek i artykułów piśmienniczych

dla mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
Miejsce zbiórki – GABINET PEDAGOGA
Wymienione artykuły zbieramy do końca października 2016 r.

 

Szkolny Klub Wolontariusza

Wyprawka szkolna” - Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r.

Pismo w formacie PDF

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie
legislacja.rcl.gov.pl/

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

Czytaj więcej...

Konkurs na plakat "Stop dopalaczom"

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie na plakat pod tytułem "Stop dopalaczom". Jest to ogólnopolski konkurs, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Prace konkursowe  należy dostarczyć do PSSE w Oleśnicy w terminie do 27 maja 2016 r. Regulamin konkursu poniżej.

Wszelkich informacji udziela pedagog.

Regulamin konkursu (pdf)