Darmowe wideolekcje z matematyki zgodne z podstawą programową

Szanowni Uczniowie,

zapraszam do skorzystania z webinarów powtórkowych z matematyki dla maturzystów.

Podaję link do strony:

https://pistacja.tv/inspiracje/24-koronawirus-webinary-powtorkowe-z-matematyki

Strona Pi-stacja oferuje również inne lekcje z matematyki dla uczniów.  Są to darmowe wideolekcje z matematyki zgodne z podstawą programową.

Podaję link do strony:

https://pistacja.tv/?gclid=EAIaIQobChMInuPzv56c6AIVxoGyCh3P6wPsEAAYASAAEgKP1fD_BwE

pedagog szkolny

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Zaplanowane działania w naszej szkole, to między innymi:

  1. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” spotkanie z przedstawicielami WKU i 82bes”
  2. „Szkolny Dzień z Pasją”- pokaz pasji uczniowskich w formie wystaw, filmów, prezentacji medialnych, itp . To także występy wokalno-muzyczne uczniów i nauczycieli.
  3. Spotkania zawodowe.
  4. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.
  5. Udział przedstawicieli szkoły w „Powiatowej Konferencji OTK –Pasja, profesja, powołanie” w Oleśnicy.

Dzień Dawcy Szpiku

ZAPRASZAMY

17 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do 18.30 do udziału w akcji

Dzień Dawcy Szpiku - akcja w szkole w ramach projektu: DOLNOŚLĄSKA #KOMÓRKOMANIA

Biorąc udział w akcji przyczynimy się do zwiększenia szansy na życie Pacjentów cierpiących na nowotwory krwi.

Inicjatywę kierujemy do uczniów, ich rodziców i rodzin, pracowników szkoły, absolwentów szkoły oraz do całej społeczności lokalnej. 

Rejestracja skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, bowiem trzeba być osobą pełnoletnią, aby móc zarejestrować się jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych.

Rejestracja polega na wypełnieniu dokumentów i pobraniu wymazu z jamy ustnej. Więcej informacji udzielą wolontariusze prowadzący akcję. Zapraszamy!

PLAKAT (pdf)

FILMY

Kim jest dla mnie dawca szpiku Adaś Lewandowski

Szpikoteka- akcja rejestracji potencjalnych dawców w Liceach organizowana przez Fundację DKMS

Magda Żyję dzięki dawcy szpiku!

 

Zadania pedagoga

Do zadań pedagoga szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.