Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Zaplanowane działania w naszej szkole, to między innymi:

  1. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” spotkanie z przedstawicielami WKU i 82bes”
  2. „Szkolny Dzień z Pasją”- pokaz pasji uczniowskich w formie wystaw, filmów, prezentacji medialnych, itp . To także występy wokalno-muzyczne uczniów i nauczycieli.
  3. Spotkania zawodowe.
  4. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.
  5. Udział przedstawicieli szkoły w „Powiatowej Konferencji OTK –Pasja, profesja, powołanie” w Oleśnicy.

Dzień Dawcy Szpiku

ZAPRASZAMY

17 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do 18.30 do udziału w akcji

Dzień Dawcy Szpiku - akcja w szkole w ramach projektu: DOLNOŚLĄSKA #KOMÓRKOMANIA

Biorąc udział w akcji przyczynimy się do zwiększenia szansy na życie Pacjentów cierpiących na nowotwory krwi.

Inicjatywę kierujemy do uczniów, ich rodziców i rodzin, pracowników szkoły, absolwentów szkoły oraz do całej społeczności lokalnej. 

Rejestracja skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, bowiem trzeba być osobą pełnoletnią, aby móc zarejestrować się jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych.

Rejestracja polega na wypełnieniu dokumentów i pobraniu wymazu z jamy ustnej. Więcej informacji udzielą wolontariusze prowadzący akcję. Zapraszamy!

PLAKAT (pdf)

FILMY

Kim jest dla mnie dawca szpiku Adaś Lewandowski

Szpikoteka- akcja rejestracji potencjalnych dawców w Liceach organizowana przez Fundację DKMS

Magda Żyję dzięki dawcy szpiku!

 

Zadania pedagoga

Do zadań pedagoga szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy do honorowego krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji krwiodawstwa, jakie od wielu lat przeprowadzamy w Bierutowie. Akcje odbywają się co drugi miesiąc. Harmonogram na bieżący rok wygląda następująco:

13 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 14 sierpnia, 9 października, 11 grudnia 2017 r.

Najbliższa akcja już w poniedziałek 12 czerwca 2017r. w mobilnym punkcie poboru krwi na parkingu Hali Sportowej przy ul. Krasińskiego w Bierutowie. Godziny rejestracji dawców 8.30 - 12.00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zabezpiecza w krew pacjentów większości klinik i szpitali Dolnego Śląska, ale także w przypadkach pilnych ratujemy zdrowie i życie chorych z odległych zakątków Polski. Krew jest lekiem bezcennym i niezastąpionym, dlatego stała jej rezerwa to bezpieczeństwo nas wszystkich. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcanie pełnoletnich uczniów szkoły do aktywnego udziału w akcjach krwiodawstwa, które prowadzimy w Bierutowie.

Będziemy wdzięczni jeśli informacja ta dotrze do całego grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły. W załączeniu przesyłamy plakat, który mogą Państwo wykorzystać na swojej stronie internetowej czy gablotach na terenie szkoły.

Wyrażamy nadzieję, że prośba nasza zyska Państwa przychylność i życzliwą akceptację, za co w imieniu pacjentów leczonych krwią i jej składnikami serdecznie dziękujemy. 

Z poważaniem

Monika Kopeć

Specjalista ds. promocji krwiodawstwa i szkoleń

Dział Metodyczno-Organizacyjny