Dopalacze - profilaktyka

„Dopalacze – profilaktyka” – to temat zajęć jakie miały miejsce w klasach 1 TLp, 1 LOp i 1LOh  podczas lekcji - zajęcia z wychowawcą. Zajęcia poprowadziła specjalistka ds. Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy, Pani Anna Górna. Tematyka zajęć to działania profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Znamię! Znam je?

Grafika z napisem Znamię! Znam je? Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

Uczniowie szkoły wzięli udział w kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021., którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie.

Główny cel kampanii to:

budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań

oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W ramach kampanii uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w lekcji, której intencją było podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn zachorowania  na nowotwory skóry oraz zdobycie wiedzy na temat jakie są cechy charakterystyczne czerniaka. Zajęcia miały uświadomić rozumienie wagi profilaktyki, odpowiedzialności zdrowotnej i konsekwencji jej zaniechania w kontekście czerniaka. Uczniowie zostali poinformowani o konieczności dokonywania samobadania skóry, w według określonych kryteriów. Pomocą w tym zakresie służyć ma film edukacyjny i materiały, do których link otrzymał każdy uczeń.  

Kampanię edukacyjno-informacyjną „Znamię! Znam je?”  w szkole poprowadziła pedagog.

Darmowe wideolekcje z matematyki zgodne z podstawą programową

Szanowni Uczniowie,

zapraszam do skorzystania z webinarów powtórkowych z matematyki dla maturzystów.

Podaję link do strony:

https://pistacja.tv/inspiracje/24-koronawirus-webinary-powtorkowe-z-matematyki

Strona Pi-stacja oferuje również inne lekcje z matematyki dla uczniów.  Są to darmowe wideolekcje z matematyki zgodne z podstawą programową.

Podaję link do strony:

https://pistacja.tv/?gclid=EAIaIQobChMInuPzv56c6AIVxoGyCh3P6wPsEAAYASAAEgKP1fD_BwE

pedagog szkolny

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Zaplanowane działania w naszej szkole, to między innymi:

  1. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” spotkanie z przedstawicielami WKU i 82bes”
  2. „Szkolny Dzień z Pasją”- pokaz pasji uczniowskich w formie wystaw, filmów, prezentacji medialnych, itp . To także występy wokalno-muzyczne uczniów i nauczycieli.
  3. Spotkania zawodowe.
  4. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.
  5. Udział przedstawicieli szkoły w „Powiatowej Konferencji OTK –Pasja, profesja, powołanie” w Oleśnicy.