WYJAZD KLAS MUNDUROWYCH DO 17 WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W WĘDRZYNIE

30 marca 2017 roku klasy mundurowe, I LO i II LO wzięły udział w wyjeździe do Jednostki Wojskowej w Wędrzynie. Uczniowie wysłuchali wykładu o historii jednostki. Mieli okazję zobaczyć również poligon wojskowy, spróbować wspinaczki na prowizoryczny budynek
 i zjechać z niego po linie oraz przejść labirynt z zasadzkami. Młodzież wzięła także udział
w warsztatach dotyczących pierwszej pomocy, a także w zajęciach na strzelnicy laserowej. Pobyt w Wędrzynie zakończył się poczęstunkiem przy ognisku oraz skosztowaniem pożywnej, wojskowej grochówki.

KOLEJNE AWANSE W KLASIE MUNDUROWEJ… ZAJĘCIA W WSOWL WE WROCŁAWIU

Jak dobrze zakończyć tydzień nauki? Na to pytanie ciekawej odpowiedzi mogą udzielić uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, którzy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W piątek 27 stycznia 2017 roku młodzież z dwóch klas mundurowych – 1 LO oraz 2 LO spędziła czas na wykładach i ćwiczeniach zaplanowanych przez współpracującego ze szkołą Pana mjr Wojciecha Czerechowskiego.

Czytaj więcej...