My na zajęciach w 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy!!!

W ramach współpracy z 2 Kompanią Regulacji Ruchu klasa 1LO Mundurowa  odbyła 20.10. 2017 r szkolenie  z musztry oraz pierwszej pomocy na polu walki. Mieliśmy możliwość skorzystania ze sprzętu Cyklop, z którego strzelaliśmy do celu oraz przeszliśmy ćwiczenia złożenia i rozłożenia broni. Zobaczyliśmy sprzęt jakim dysponuje jednostka oraz mieliśmy wielką przyjemność dokładnego poznania wielu pojazdów wojskowych.

KLASY MUNDUROWE Z BIERUTOWA ZDOBYŁY PUCHAR REKTORA WSOWL

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 roku na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Rakowie Wielkim zorganizowano obóz z przysposobienia obronnego dla uczniów klas o profilu mundurowym z Dolnego Śląska. W szkoleniu na poligonie wzięło udział 250 uczniów,
z ośmiu szkół współpracujących z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Opiekunami kadetów z klasy I LO i II LO ZSP w Bierutowie, uczestniczących w tym wydarzeniu, byli mgr Aneta Bryłka i ppłk Wojciech Czerechowski.

Czytaj więcej...

WYJAZD KLAS MUNDUROWYCH DO 17 WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W WĘDRZYNIE

30 marca 2017 roku klasy mundurowe, I LO i II LO wzięły udział w wyjeździe do Jednostki Wojskowej w Wędrzynie. Uczniowie wysłuchali wykładu o historii jednostki. Mieli okazję zobaczyć również poligon wojskowy, spróbować wspinaczki na prowizoryczny budynek
 i zjechać z niego po linie oraz przejść labirynt z zasadzkami. Młodzież wzięła także udział
w warsztatach dotyczących pierwszej pomocy, a także w zajęciach na strzelnicy laserowej. Pobyt w Wędrzynie zakończył się poczęstunkiem przy ognisku oraz skosztowaniem pożywnej, wojskowej grochówki.