Odwiedziny w 3 Brygadzie Radiotechnicznej Wrocław!

W dniu 20.04.2018 r. klasy mundurowe 1 i 2 LO odwiedziły 3 Brygadę Radiotechniczną we Wrocławiu. Uczniowie poznali zadania jakie podejmują codziennie żołnierze służący w wojskach radiotechnicznych, odwiedzili salę tradycji i zapoznali się ze strukturą brygady. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali sprzęt  jakim dysponuje 3 Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu.

Link do foto-galerii na stronie 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej: http://3brt.wp.mil.pl/pl/9_1059.html

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie na obchodach Dnia Podchorążego

 

We wtorek-28.11.2017 roku- klasy mundurowe z ZSP w Bierutowie wzięły udział  w obchodach Dnia Podchorążego w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Uroczystość złożona była z dwóch części: dni otwartych AWL oraz Dnia Podchorążego. Święto to odbywa się corocznie w celu upamiętnienia zrywu grupy podchorążych przeciwko carskiej Rosji. Czyn ten przyczynił się do wybuchu powstania listopadowego (w tym roku obchodziliśmy 187 rocznicę).

Czytaj więcej...

My na zajęciach w 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy!!!

W ramach współpracy z 2 Kompanią Regulacji Ruchu klasa 1LO Mundurowa  odbyła 20.10. 2017 r szkolenie  z musztry oraz pierwszej pomocy na polu walki. Mieliśmy możliwość skorzystania ze sprzętu Cyklop, z którego strzelaliśmy do celu oraz przeszliśmy ćwiczenia złożenia i rozłożenia broni. Zobaczyliśmy sprzęt jakim dysponuje jednostka oraz mieliśmy wielką przyjemność dokładnego poznania wielu pojazdów wojskowych.

KLASY MUNDUROWE Z BIERUTOWA ZDOBYŁY PUCHAR REKTORA WSOWL

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 roku na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Rakowie Wielkim zorganizowano obóz z przysposobienia obronnego dla uczniów klas o profilu mundurowym z Dolnego Śląska. W szkoleniu na poligonie wzięło udział 250 uczniów,
z ośmiu szkół współpracujących z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Opiekunami kadetów z klasy I LO i II LO ZSP w Bierutowie, uczestniczących w tym wydarzeniu, byli mgr Aneta Bryłka i ppłk Wojciech Czerechowski.

Czytaj więcej...