DEBATA NA TEMAT PRAW DZIECKA 2017

Dnia 20 listopada 2017 z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka zostaliśmy zaproszeni do udziału w III Gminnej Debacie pod hasłem „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest”, która została zorganizowana przez Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Bierutowie.

Mieliśmy okazję współpracować z naszymi młodszymi kolegami i koleżankami ze szkół podstawowych i gimnazjum. Debata przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY STYPENDYSTAMI PREZESA RADY MINISTRÓW

W czwartek, 30 listopada 2017 roku w Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium PRM jest przyznawane jednemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki.

Wręczenia dyplomów dokonał Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk.

Na uroczystości obecny był również Starosta Oleśnicki Pan Wojciech Kociński, który także pogratulował sukcesu uczniom z terenu powiatu oleśnickiego, wyróżnionym Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 W gronie stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Są nimi: Radosław Gąsior - uczeń klasy III Technikum i Marcin Grabowski - uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy Radosławowi i Marcinowi uzyskania stypendium oraz życzymy im osiągania wysokich wyników w nauce, kolejnych sukcesów i zrealizowania życiowych marzeń.

COOLturalnie dookoła świata - Irlandia

7 listopada 2017 roku w konkursie "COOLturalnie dookoła świata - Irlandia" wzięły udział uczennice klas trzecich - Justyna Paszkowska z klasy 3T oraz Anna Turoń z klasy 3LO. Konkurs, który zorganizowała fundacja FREYA, adresowany był do uczniów szkół z Dolnego Śląska. Nasze uczennice zajęły II miejsce.
Gratulujemy!
 

Spotkanie z pszczelarzem

W dniu 20 października 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie odbyło się spotkanie z Panem mgr Stanisławem Śmitkowskim - mistrzem pszczelarstwa z Oleśnicy po tytułem "Pszczelarstwo jako alternatywny zawód dający samodzielność na rynku pracy". Wykład był skierowany głównie do klas maturalnych i klas technikum agrobiznesu.
W pierwszej części wykładu uczniowie mieli okazję zapoznać się z biologią rodziny pszczelej i znaczeniem pszczół dla przyrody, natomiast w drugiej części spotkania zostały omówione zasady pracy przy pszczołach i aspekty ekonomiczne wykonywania zawodu pszczelarza. Zarówno w przerwie spotkania jak i po, uczniowie szkoły mieli możliwość degustacji różnych odmian miodu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.