Lekcje online

Wszyscy uczniowie naszej szkoły od dnia 25 marca 2020r. zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem lekcyjnym.

Uczestnictwo polega na pełnej dostępności ucznia w czasie zajęć i aktywnym w nich uczestniczeniu poprzez:

  • czytanie komunikatów wysyłanych na e-dzienniku przez nauczyciela,
  • odbiór materiałów lekcyjnych,
  • wykonywanie ćwiczeń,
  • udzielanie odpowiedzi,
  • oddawanie prac.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem systemu zdalnego nauczania w oparciu o platformę Google.

W momencie uzyskania przez szkołę pełnego dostępu  do systemu G Suite, do wszystkich uczniów wyślemy stosowne informacje.

 

Obowiązek logowania się do e-dziennika

Informujemy, że uczniowie naszej szkoły mają obowiązek logowania się do e-dziennika.

Obecny czas jest czasem nauki szkolnej i realizacji podstaw programowych w zmienionej formie ze stacjonarnej na zdalną.

Nauczyciele korzystając z platformy e-dziennika będą dostarczać wam materiały do samodzielnej nauki oraz sprawdzać waszą aktywność i wiedzę.

https://zspbierutow.mobidziennik.pl

Konkurs "Moja mała Ojczyzna"

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie "Moja mała Ojczyzna"

realizowanym z okazji Obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Bierutowie

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
I. Konkurs poetycki.
II.Konkurs plastyczny.
Regulamin konkursu w załączniku.

REGULAMIN_KONKURSU_Moja mala_Ojczyzna.doc

Odwołane zajęcia

Drodzy Uczniowie i Rodzice Od 12-25 marca 2020 – zajęcia odwołane w szkole z powodu zagrożenia koronawirusem.
Proszę o poważne podejście i czas ten potraktować jak KWARANTANNĘ:
nie przemieszczać się środkami transportu, nie spotykać się w galeriach, ograniczyć do minimum wyjście z domu, bezwzględnie dbać o higienę rąk.
Policja w tym okresie wzmocni patrole w gminie.
Proszę śledzić dziennik elektroniczny i zamieszczane w nim komunikaty oraz ściśle się do nich dostosowywać.
Pamiętajcie! – to nie są ferie!!!

Dyrektor Wojciech Kobryń

Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Szanowni Państwo,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zwraca się z prośbą o przekazanie uczniom i rodzicom ( np. przez dziennik elektroniczny ) materiału informacyjno-edukacyjnego na temat koronawirusa. Są to rzetelne informacje, opracowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Z wyrazami szacunku
Anna Górna
PSSE w Oleśnicy
tel. 071/ 314 20 34

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy przesyła aktualny wykaz dodatkowych nr telefonów w sprawie koronawirusa.
Wykaz aktualnych nr telefonów:

  • tel. 071/ 314 20 34 wew. 21, 22 i 23
  • tel. kom. 512 703 116
  • tel. kom. 512 703 376
  • tel.kom. 505 092 898

Informacje na temat koronawirusa (dokument pdf)

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Gdzie są chłopcy wysocy jak sosny? Gdzież ci chłopcy o sercach ze stali?

Pójść musieli w cień piwnicy mrocznej, pamiętamy iść się nie bali.(…)

Społeczność  szkolna uczciła Narodowy Dzień  Żołnierzy Wyklętych apelem, który przygotowali uczniowie z klas pierwszych technikum (1 TLp, 1 TLg, 1LOh) i  drugiej liceum ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli p. Marka Bińkowskiego i p. Iwony Król. Młodzieży przybliżono sylwetki  trzech  bohaterów: „Inki” Danuty Siedzikówny, „Łupaszki” Zygmunta Szendzielorza i rotmistrza Witolda Pileckiego. Tym żołnierzom Wyklętym, Niezłomnym, Niepokornym, , którzy walczyli z powojenną rzeczywistością polską oddano hołd, recytując wiersze, czytając listy, oglądając fragmenty filmów, słuchając piosenek, które skłaniają  współczesnych do refleksji…