Kolejne stypendia dla uczniów naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły:

Oliwia Wierzba z klasy 2 Technikum – technik logistyk

Szymon Członkowski z klasy 4 Technikum – technik informatyk

zakwalifikowali się do stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Program realizowany jest w ramach projektu: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” – finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności na rynku pracy.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

Gratulacje

Razem na Święta

Minister Edukacji Narodowej zwrócił się z apelem do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz polskich szkół za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie włączyła się w ogólnopolską akcję „Razem na Święta”, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowała świąteczny prezent dla mieszkanek Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej.

Prezentem były gry planszowe i puzzle,  zakupione przez poszczególne klasy oraz  przybory piśmienne i maskotki podarowane z własnych zasobów naszych darczyńców.

Przygotowane prezenty wraz ze świątecznymi życzeniami przekazano w dniu 21. 12.2020 r.  na ręce Pani Anny Lemiech – kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Jemielnej.

Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie funkcjonujemy przekazanie zebranych prezentów odbyło się w warunkach reżimu sanitarnego, niestety bez udziału Uczniów.

Akcja Razem na Święta to jedno z wielu przedsięwzięć pokazujące, że społeczność naszej szkoły otwarta jest na potrzeby drugiej  osoby i potrafi czynić dobro.

 

Świąteczne życzenia

Na ten świąteczny czas i nadchodzący Nowy Rok życzymy wszystkim wszechogarniającej dobroci, szczerych relacji - pełnych miłości i szacunku oraz tego, co tak pięknie wyraził ks. Jan Twardowski w swoim wierszu

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

Zapraszamy do obejrzenia programu świątecznego przygotowanego przez Samorząd Uczniowski oraz zespół Theatrum mundi.

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo
W dniu 10 września 2020 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami.
 
Informujemy, że w szkole obowiązują zasady epidemiologiczno-sanitarne: obowiązek  zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły. 
Prosimy o wchodzenie do budynku szkoły  jednym z trzech wejść, zgodnie z informacjami wywieszonymi na drzwiach.
 
Zebrania odbędą się w salach:
1 LOp s.14
1LOh s.10
1TLp s. 15
2 LOp s. 18
2LOh s. 6
2LOg s.5
2Tp s.9
2TLg s. 17
2 TIg s. 8
3T s. 11
3LO s.13
4T s. 16