Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży

W przypadku działań związanych z profilaktyką w szkole, wiedza i świadomość to podstawa.
W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowo.
Działania w ramach Projektu skierowane są do całej społeczności szkolnej. Miejsce miał szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (SDBC) w dniu 14 grudnia 2016 r, opisany w poprzednim artykule.
Dnia 26.01.2017 r. podczas wywiadówki, miejsce miała kontynuacja Projektu a tym razem adresatami byli Rodzice uczniów szkoły.  Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem przedstawiono Rodzicom materiały ostrzegające przed zagrożeniami w sieci. Zarówno film i prezentację zamieszczamy na stronie szkoły. 

PREZENTACJA W FORMACIE PDF

FILM