Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji krwiodawstwa, jakie od wielu lat przeprowadzamy w Bierutowie. Akcje odbywają się co drugi miesiąc. Harmonogram na bieżący rok wygląda następująco:

13 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 14 sierpnia, 9 października, 11 grudnia 2017 r.

Najbliższa akcja już w poniedziałek 12 czerwca 2017r. w mobilnym punkcie poboru krwi na parkingu Hali Sportowej przy ul. Krasińskiego w Bierutowie. Godziny rejestracji dawców 8.30 - 12.00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zabezpiecza w krew pacjentów większości klinik i szpitali Dolnego Śląska, ale także w przypadkach pilnych ratujemy zdrowie i życie chorych z odległych zakątków Polski. Krew jest lekiem bezcennym i niezastąpionym, dlatego stała jej rezerwa to bezpieczeństwo nas wszystkich. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcanie pełnoletnich uczniów szkoły do aktywnego udziału w akcjach krwiodawstwa, które prowadzimy w Bierutowie.

Będziemy wdzięczni jeśli informacja ta dotrze do całego grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły. W załączeniu przesyłamy plakat, który mogą Państwo wykorzystać na swojej stronie internetowej czy gablotach na terenie szkoły.

Wyrażamy nadzieję, że prośba nasza zyska Państwa przychylność i życzliwą akceptację, za co w imieniu pacjentów leczonych krwią i jej składnikami serdecznie dziękujemy. 

Z poważaniem

Monika Kopeć

Specjalista ds. promocji krwiodawstwa i szkoleń

Dział Metodyczno-Organizacyjny