BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
W ramach projektu 14.12.2016 r. zorganizowany zostanie  Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Na Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego składają się następujące elementy:

  1. Spotkanie z Dyrektorem.
  2. Spotkanie edukatora reprezentującego Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z uczniami wszystkich klas w holu szkoły
  3. Warsztaty z udziałem uczniów na temat cyberbezpieczeństwa prowadzone przez edukatora reprezentującego Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
  4. Spotkanie edukatora reprezentującego Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z pracownikami szkoły