UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY STYPENDYSTAMI PREZESA RADY MINISTRÓW

 

We wtorek 29 listopada 2016 roku we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium PRM w naszym województwie otrzymało ponad
250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Stypendium PRM jest przyznawane jednemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki.

Wręczenia dyplomów dokonał Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk.

W gronie stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Są nimi: Alicja Kozieł - uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Dominik Wypart - uczeń klasy II Technikum.

Gratulujemy Alicji i Dominikowi oraz życzymy im osiągania wysokich wyników w nauce
i zrealizowania życiowych marzeń.