PODSUMOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU Erasmus+

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych”, która odbyła się 10 listopada, zgromadziła uczestników mobilności do Portugalii, ich rodziców oraz zaproszonych gości.

Projekt był realizowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ Akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków europejskiego funduszu społecznego PO WER.

Podczas konferencji zostały przedstawione cele Projektu, a także jego rezultaty. Szkolny Koordynator, pani Barbara Bujak, opisała działania podjęte w czasie trwania Projektu począwszy od rekrutacji, poprzez przygotowanie uczniów do odbycia praktyki, aż po sam wyjazd do Portugalii. Zaprezentowane zostały także dwa filmy ilustrujące miejsca stażu zawodowego oraz program kulturowy, w którym uczestniczyła młodzież.

Uwieńczeniem konferencji było wystąpienie pani Naczelnik Małgorzaty Iwańskiej i rozdanie 24 uczestnikom mobilności Europass-ów, czyli dokumentów poświadczających odbyty staż
i zdobyte kompetencje.