Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20.11.2016 r.

Uchwałę w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do szkół list:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:
  • osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
  • polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
  • socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
  • ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.
Więcej na temat praw dziecka: http://brpd.gov.pl/prawa-dziecka