Do Organizacji roku szkolnego 2019/2020

1 semestr - dla klasy - I, II, III        od 02.09.2019 - do 17.01.2020

                        dla klasy IVT, 3LO      od 02.09.2019 - do 13.12.2019

2 semestr - dla klasy  - I, II, III       od 20.01.2020 - do 26.06.2020

                        dla klasy IVT, 3LO      od 16.12.2019 - do 24.04.2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Dyrektora Szkoły do zaopiniowania przez RP, RR, SU.

- 02 - 03.01. 2020  /czwartek, piątek /

- 04 – 05 – 06. 05. 2020  matury

- 12.06.2020 / piątek/

Spotkania z rodzicami:

- 12.09.2019

- 14.11.2019  (dla klasy IVT, 3LO)

- 19.12.2019  (dla klasy I, II, III)

- 30.01.2020  podsumowanie 1 semestru

- 19.03.2020  (dla klasy IVT, 3LO)

- 28.05.2020  (dla klasy I, II, III)

KALENDARZ KONSULTACJI DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

- 12.09.2019

- 24.10.2019

-14.11.2019

- 19.12.2019

- 30.01.2020

- 19.03.2020

- 29.04.2020

- 28.05.2020

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02 września 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Obchody 80rocznicy wybuchu II wojny światowej.

12 września 2019

Spotkanie wychowawców z rodzicami

04 października 2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

16 października 2019

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

08 listopada 2019

Wystawienie zagrożeń dla uczniów klas maturalnych

12 listopada 2019

Święto Odzyskania Niepodległości

14 listopada 2019

Spotkanie wychowawców klas maturalnych  z rodzicami

13 grudnia 2019

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

13 grudnia 2019

Wystawienie ocen za I semestr dla klas maturalnych

19 grudnia 2019

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III z rodzicami

20 grudnia 2019

Wigilia szkolna

20 grudnia 2019

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

23 grudnia

do 01 stycznia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

17 stycznia 2020

Wystawienie ocen za I semestr dla kl. I, II, III

23 stycznia 2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

30 stycznia 2020

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III, IV    

 z rodzicami. Podsumowanie I semestru.

10 – 21 lutego 2020

Ferie zimowe

13 marca 2020

Wystawienie zagrożeń dla uczniów klasach maturalnych

19 marca 2020

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami

09 – 14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia 2020

Wystawienie ocen dla uczniów klas maturalnych

20 kwietnia 2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

24 kwietnia 2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

22 maja 2020

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

28 maja 2020

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III z rodzicami

19 czerwca 2020

Wystawienie ocen za II semestr dla kl. I, II, III

22 czerwca 2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

26 czerwca 2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

dla kl. I, II, III