KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2016

Spotkanie wychowawców z rodzicami

07 października 2016

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

13 października 2016

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

08 listopada 2016

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl.IV

10 listopada 2016

Święto Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2016

Spotkanie wychowawców kl. IV z rodzicami

06 grudnia 2016

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

08 grudnia 2016

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III z rodzicami

16 grudnia 2016

Wystawienie ocen za I semestr dla kl. IV

22 grudnia 2016

Wigilia szkolna

22 grudnia 2016

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. IV

23 grudnia do 31 grudnia 2016

Zimowa przerwa świąteczna

11 stycznia 2017

Wystawienie ocen za I semestr dla kl. I, II, III

13 stycznia 2017

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

19 stycznia 2017

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III  z rodzicami

13-24 lutego 2017

Ferie zimowe

21 marca 2017

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. IV

23 marca 2017

Spotkanie wychowawców kl. IV z rodzicami

13-18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2017

Wystawienie ocen dla uczniów kl. IV

25 kwietnia 2017

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. IV

28 kwietnia 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. IV

09 maja 2017

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

11 maja 2017

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III z rodzicami

14 czerwca 2017

Wystawienie ocen za II semestr dla kl. I, II, III

19 czerwca 2017

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

23 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. I, II, III.