Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu DreamSpark Premium. (później Microsoft Imagine obecnie platforma Azure)

Platforma azure jest udostępniona w ramach programu, dzięki któremu studenci szkół wyższych oraz uczniowie informatycznych kierunków kształcenia w szkołach średnich otrzymują dostęp do komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft.

W ramach programu szkoła może zainstalować najnowsze systemy operacyjne i inne oprogramowanie firmy Microsoft we wszystkich salach komputerowych.
To samo oprogramowanie mogą legalnie pobierać na swoje komputery uczniowie technikum informatycznego po uprzednim uzyskaniu dostępu do platformy azure. Uczniowie nie ponoszą przy tym żadnych kosztów - licencja jest opłacona przez szkołę.

Po ukończeniu szkoły uczniowie nie mają obowiązku usuwania oprogramowania ze swoich domowych komputerów.

Ważne informacje na temat platformy azure  https://azure.microsoft.com/pl-pl/free/free-account-students-faq/

 

Instrukcja założenia konta Microsoft dla uczniów technikum informatycznego

LINK do platformy Azure

Materiały szkoleniowe na temat platformy Azure