Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W roku szkolnym 2015/2016 planowane są przyjęcia do następujących typów szkół:

Szkoła

Profil / zawód

Liceum Ogólnokształcącego

NOWOŚĆ !!!
klasa mundurowa

Technikum

technik agrobiznesu

Technikum

technik informatyk