Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

data

wydarzenie

01 września 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

09 września 2021

Spotkanie wychowawców z rodzicami

27 września 2021

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14 października 2021

19 października 2021

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

05 listopada 2021

Wystawienie zagrożeń dla uczniów klas maturalnych

10 listopada 2021

Spotkanie wychowawców klas maturalnych  z rodzicami

11 listopada 2021

Święto Odzyskania Niepodległości

10 grudnia 2021

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

10 grudnia 2021

14 grudnia 2021

Wystawienie ocen za I semestr dla klas maturalnych

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

16 grudnia 2021

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III, IV z rodzicami

22 grudnia 2021

Wigilia szkolna

23 grudnia

do 31 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

14 stycznia 2022

Wystawienie ocen za I semestr dla kl. I, II, III

18 stycznia 2022

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

20 stycznia 2022

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III, IV    

 z rodzicami. Podsumowanie I semestru.

31 stycznia – 13 lutego2022

Ferie zimowe

18 marca 2022

Wystawienie zagrożeń dla uczniów klasach maturalnych

24 marca 2022

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami

14 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2022

Wystawienie ocen dla uczniów klas maturalnych

25 kwietnia 2022

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

29 kwietnia 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

13 maja 2022

Wystawienie zagrożeń dla uczniów kl. I, II, III

19 maja 2022

Spotkanie wychowawców kl. I, II, III z rodzicami

18 czerwca 2022

Wystawienie ocen za II semestr dla kl. I, II, III

20 czerwca 2022

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla kl. I, II, III

24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

dla kl. I, II, III