Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

1. Program stypendialny: „zDolny Śląsk”-

stypendium dla uczniów za osiągnięcia:

-naukowe

-artystyczne

-sportowe

-działalność społeczna

Stypendium finansowane ze środków dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Termin do 30.09.2022

2. Stypendium dla uczniów szkół uczących do zawodu

Stypendium przyznawane jest dla uczniów którzy otrzymali średnią z wybranych 3 przedmiotów zawodowych na poziomie 4,66

Stypendium finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego

termin do 30.09.2022

3. Stypendium socjalne MOPS

Stypendium dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w podległym zamieszkaniu Ośrodku pomocy Społecznej

Ewa Kołodziej - pedagog