Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

28 kwietnia 2022r. roku pożegnano klasy maturalne- Liceum Ogólnokształcące  oraz Technikum w zawodzie technik informatyk. Wychowawczynie Aneta Bryłka i Iwona Król wraz z Dyrektorem szkoły Wojciechem Kobryniem i gościem szczególnym  Wicestarostą Powiatu Oleśnickiego– Stanisławem Stępniem oraz gronem pedagogicznym żegnali uczniów. Abiturienci odbierali świadectwa, nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcia- podziękowania od Samorządu Uczniowskiego. Na szczególne uwagę zasługują uczennice, które otrzymały świadectwa z wyróżnieniem:  Aleksandra Piątek ze średnią ocen za okres 3 lat nauki- 5,37 oraz Wiktoria Wierzba – 5,00. Dyrektor szkoły wręczył także listy gratulacyjne rodzicom oraz podziękowania za ich bezinteresowną pomoc dla szkoły a abiturientom życzył powodzenia na maturze i szczęścia w dalszym dorosłym życiu.

„Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.”