Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

„Łączność w wojsku podczas wojennych wypadków jest taką samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak wóz amunicyjny kompanji. (…) Bez łączności bowiem nie ma i być nie może skoordynowanej pracy wojska (...)" - Józef Piłsudski

24.09 klasy mundurowe I LOp oraz II LOp brały udział w zajęciach z edukacji mundurowej odwiedzając 10 Pułk Dowodzenia we Wrocławiu. Młodzi kadeci zapoznali się z wyposażeniem łączności wojskowej, uzbrojeniem i obowiązkami żołnierza, historią jednostki oraz mieli okazję sprawdzić swe umiejętności w strzelectwie.