Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r. o godz. 9.00 ( środa)

Klasy pierwsze ( 1 LOp, 1 TLp, 1 TIp)  - rozpoczęcie w holu szkoły lub przed szkołą ( w zależności od pogody).

Pozostałe klasy przychodzą bezpośrednio do wyznaczonych klas odpowiednimi wejściami według wyznaczonego harmonogramu.

Wyjście główne – s. 17,18, 5, 8

Wyjście boczne – s. 13, 14, 15, 19

Wyjście z tyłu od parkingu – s. 6, 9, 10, 11

klasa

sala

2 LOp

14

2 LOh

10

2 TLp

15

3 LOp

18

3 LOg

5

3 LOh

6

3 Tp

13

3 TLg

17

3 TIg

8

4 T

19

 

Po wejściu do szkoły obowiązuje wszystkich reżim sanitarny (dezynfekcja, maseczki, dystans).