Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W dniu 12.06.2021 r. Nasza Szkoła obchodziła jubileusz 75-lecia. Jest to okazja do wspomnień, podsumowań i refleksji, ale i snucia planów na kolejne lata. Z tej szczególnej okazji składamy wszystkim emerytowanym i obecnym nauczycielom, pracownikom, uczniom i absolwentom wyrazy uznania i gratulacje z powodu dotychczasowych osiągnięć oraz życzenia nieustannego rozwoju i dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy dydaktyczno-wychowawczej. Niech ten jubileusz stanie się źródłem inspiracji i nieustannej kreatywności oraz otwartości dla kolejnych pokoleń.