Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W tym roku kasztanowce, w przeciwieństwie do naszych maturzystów, nie przygotowały się należycie do matury. Mimo braku tego pięknego kwiecia będącego sygnałem od natury, że nadszedł czas majowej eksplozji wiedzy, nasi abiturienci w pełnej gotowości przystąpili do  egzaminu dojrzałości.

Pandemia nie pozwoliła nam na to, by wygłosić słynne słowa” Poloneza czas zacząć” zatem wygłaszamy je w nieco zmienionej formie „Matury czas zacząć”.