Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Grafika z napisem Znamię! Znam je? Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

Uczniowie szkoły wzięli udział w kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021., którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie.

Główny cel kampanii to:

budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań

oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W ramach kampanii uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w lekcji, której intencją było podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn zachorowania  na nowotwory skóry oraz zdobycie wiedzy na temat jakie są cechy charakterystyczne czerniaka. Zajęcia miały uświadomić rozumienie wagi profilaktyki, odpowiedzialności zdrowotnej i konsekwencji jej zaniechania w kontekście czerniaka. Uczniowie zostali poinformowani o konieczności dokonywania samobadania skóry, w według określonych kryteriów. Pomocą w tym zakresie służyć ma film edukacyjny i materiały, do których link otrzymał każdy uczeń.  

Kampanię edukacyjno-informacyjną „Znamię! Znam je?”  w szkole poprowadziła pedagog.