Grono pedagogiczne

język polski
 • mgr Iwona Król
 • mgr Agnieszka Grusza    
Język angielski
 • mgr Katarzyna Gołębiowska
 • mgr Anna Zych
 • mgr Marek Bińkowski     
Język niemiecki            
 • mgr Edyta Puchalska
 • mgr Justyna Misiak
Historia, historia i społeczeństwo
 • mgr Marek Bińkowski    
Wiedza o społeczeństwie
 • dr Adam Marcinkiewicz
 • mgr Karolina Walczak-Pelikan
WOK/język polski        
 • mgr Joanna Marczak       
Matematyka
 • mgr Katarzyna Zychla
 • mgr Karolina Majerska
 • mgr Bronisława Korpecka
 • mgr inż. Wojciech Kobryń
Biblioteka
 • mgr Iwona Król
Chemia
 • dr Maciej Howis
Geografia
 • mgr Anna Rosińska
Podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Barbara Bujak
Biologia
 • mgr Bartosz Purzyński
Fizyka     
 • mgr inż. Maria Michalewska    
Plastyka
 • mgr Maria Kaczyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Aneta Bryłka
Edukacja mundurowa
 • ppłk Wojciech Czerechowski
 • mgr Tomasz Krawczak        
Przedmioty zawodowe logistyczne       
 • mgr Barbara Bujak
 • mgr Edyta Skiba
 • mgr Renata Koziarska
 • mgr Jarosław Wdowik
 • mgr Bożena Południak
Przedmioty informatyczne

mgr Jerzy Sosnowski
mgr Paweł Weliczko
mgr Józef Rosiński

Wychowanie fizyczne

mgr Aneta Bryłka
mgr Bartosz Purzyński
mgr Agnieszka Płuciennik

Religia     
 • ks. Dawid Haszczuk
 • Ks. Krzysztof Kula