Grono pedagogiczne

Język polski 

 • mgr Anna Bończuk-Wojczyszyn 
 • mgr Iwona Król 

Język angielski 

 • mgr Katarzyna Gołębiowska
 • mgr Marek Bińkowski  

Język niemiecki 

 • mgr Edyta Puchalska

Historia, historia i społeczeństwo

 • mgr Marek Bińkowski 

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Anna Bończuk-Wojczyszyn

Matematyka   

 • mgr inż. Katarzyna Łata
 • mgr Karolina Majerska

WOK/język polski 

 • mgr Joanna Marczak 

Biblioteka

 • mgr Iwona Król

Fizyka

 • mgr inż. Maria Michalewska

Geografia/biologia

 • mgr Anna Rosińska

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Barbara Bujak

Wychowanie fizyczne/edb

 • mgr Aneta Bryłka

Religia 

 • Dawid Haszczuk

Chemia

 • dr Maciej Howis

Edukacja mundurowa

 • ppłk Wojciech Czerechowski

Przedmioty zawodowe 

 • mgr Barbara Bujak
 • mgr inż. Wojciech Kobryń
 • mgr Waldemar Sobczak
 • dr  Maciej Howis
 • mgr Grażyna Serafin

Przedmioty informatyczne

 • mgr inż. Katarzyna Łata
 • mgr Jerzy Sosnowski
 • mgr Józef Rosiński