Lekcje online

Wszyscy uczniowie naszej szkoły od dnia 25 marca 2020r. zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem lekcyjnym.

Uczestnictwo polega na pełnej dostępności ucznia w czasie zajęć i aktywnym w nich uczestniczeniu poprzez:

  • czytanie komunikatów wysyłanych na e-dzienniku przez nauczyciela,
  • odbiór materiałów lekcyjnych,
  • wykonywanie ćwiczeń,
  • udzielanie odpowiedzi,
  • oddawanie prac.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem systemu zdalnego nauczania w oparciu o platformę Google.

W momencie uzyskania przez szkołę pełnego dostępu  do systemu G Suite, do wszystkich uczniów wyślemy stosowne informacje.