Lekcje online

Lekcje stacjonarne w szkole są nadal zawieszone do dnia 24 maja 2020r.

Aktualnie trwają zajęcia online na platformie https://classroom.google.com

Warunkiem udziału jest zalogowanie na platformę za pomocą konta ucznia utworzonego w domenie @zspbierutow.pl

Uczestnictwo w zajęciach polega na:

  • czytaniu komunikatów wysyłanych na e-dzienniku przez nauczyciela,
  • udziale w video-lekcjach  z wykorzystaniem meet
  • odbiorze materiałów lekcyjnych,
  • wykonywaniu ćwiczeń i zadań
  • udzielaniu odpowiedzi,
  • oddawaniu prac.