NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Gdzie są chłopcy wysocy jak sosny? Gdzież ci chłopcy o sercach ze stali?

Pójść musieli w cień piwnicy mrocznej, pamiętamy iść się nie bali.(…)

Społeczność  szkolna uczciła Narodowy Dzień  Żołnierzy Wyklętych apelem, który przygotowali uczniowie z klas pierwszych technikum (1 TLp, 1 TLg, 1LOh) i  drugiej liceum ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli p. Marka Bińkowskiego i p. Iwony Król. Młodzieży przybliżono sylwetki  trzech  bohaterów: „Inki” Danuty Siedzikówny, „Łupaszki” Zygmunta Szendzielorza i rotmistrza Witolda Pileckiego. Tym żołnierzom Wyklętym, Niezłomnym, Niepokornym, , którzy walczyli z powojenną rzeczywistością polską oddano hołd, recytując wiersze, czytając listy, oglądając fragmenty filmów, słuchając piosenek, które skłaniają  współczesnych do refleksji…