„DZIADY”- THEATRUM MUNDI

    

22.11.2019 szkolne koło teatralne- THEATRUM MUNDI- kolejny raz podzieliło się swoją pasją  z widzami. Tym razem było to przedstawienie, które powstało w oparciu o dramat romantyczny Mickiewicza pt. „ Dziady”.

     Spektakl został wystawiony dwukrotnie: o godzinie 13 dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej  i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w  Bierutowie oraz o godzinie 18 dla mieszkańców miasta. Członkowie zespołu zadbali nie tylko o grę aktorską, ale także o wszelkie detale budujące atmosferę: rekwizyty, stroje, charakteryzację, dekoracje, oświetlenie i nagłośnienie.

     Wieczorny spektakl  został nagrodzony długimi oklaskami na stojąco . Widzowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. U wielu widać było wzruszenie. Pytali kiedy odbędzie się kolejne przedstawienie. Dla wszystkich osób zaangażowanych w to artystyczne przedsięwzięcie było to piękne uwieńczenie kilkutygodniowych ciężkich, ale jednocześnie radosnych  przygotowań, bowiem  szeroko pojęta sztuka jest po prostu  naszą  pasją.