Z największymi honorami


W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie w dniu 16 października odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Zdarzenie to od kilku lat ma szczególny wymiar.

 Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele służb mundurowych Powiatu Oleśnickiego,  AWL Wrocław oraz Okręg Dolnośląski Piłsudczyków RP z Sycowa. Licznie przybyli także rodzice uczniów klas pierwszych.  Zgromadzonych powitał Dyrektor Wojciech Kobryń.

Wszyscy zebrali się w kościele p.w. Św. Katarzyny, gdzie o 16:00 rozpoczęto uroczystość. 

Akt ślubowania  przeprowadzony został zgodnie z ceremoniałem.  Wzięło w nim udział 150 uczniów pierwszych klas. Tego dnia również nadano stopnie awansu starszym kadetom.  

Niecodzienne wydarzenie w postaci mini koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu  było dla słuchaczy  miłym przeżyciem.

Uroczystość zakończono częścią artystyczną, w której wspominano postać Jana Pawła II z racji setnej rocznicy urodzin.  Wśród zaprezentowanych tekstów  można było usłyszeć  skłaniające do refleksji  wiersze  Papieża Polaka.  Utwory wokalne wykonał Zespół Pieśni i Tańca Bierutowianie Bis, współpracujący ze Szkołą i wywodzący się z tradycji zespołu ludowego istniejącego w tej Szkole w latach 1946-2014.

Świętowanie zakończyło spotkanie w budynku Szkoły , na które Dyrektor zaprosił gości i młodzież wraz z rodzicami. Podano wojskową grochówkę, przy której jeszcze raz dzielono się emocjami tego szczególnego dnia.