Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

     

We wtorek 30.04.2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego i czwartej klasy Technikum.  Uroczystość poprowadził przewodniczący szkoły-Przemysław Bęben. Wśród  zaproszonych gości  byli rodzice oraz Prezes Służb Ratowniczych-Pan Tomasz Krawczak. Po odśpiewaniu Hymnu  nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły przedstawicielom klas młodszych. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Wojciech Kobryń i podsumował wspólne lata nauki oraz podziękował za pomoc i współpracę rodzicom, wręczając kwiaty przedstawicielom Rady Rodziców: Pani  Annie Cichosz, Agnieszce Gąsior i Katarzynie Wypart. Natomiast   rodzice uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w nauce otrzymali listy gratulacyjne.     W imieniu absolwentów za kilkuletnią współpracę podziękował   Radosław Gąsior, a  przedstawiciele obu klas dziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom .  W  imieniu uczniów klas młodszych wystąpił przewodniczący- Przemysław Bęben.  Następnie odbyło się wręczanie świadectw i nagród    za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie  w środowisku.  Na zakończenie Pan Dyrektor pożyczył absolwentom powodzenia na maturze i szczęścia w dorosłym życiu.