DZIEŃ OTWARTY - 23.05.2019

Harmonogram: od 9.00 do 11.55

9.00 - 9.20

  • Hol szkoły - Przywitanie gości
  • Film promujący szkołę

9.25 - 11.55

Warsztaty dla uczniów organizowane przez   nauczycieli oraz zaproszonych gości współpracujących ze szkołą:

  • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
  • Żandarmeria Wojskowa we Wrocławiu,
  • Ratownictwo Medyczne w Oleśnicy.