DZIEŃ WIOSNY

21.03.19 ogłoszony został przez Samorząd Uczniowski –„dniem na kolorowo”. Uczniowie mieli mieć na sobie jakiś element garderoby w przypisanym klasie kolorze. Urozmaiceniem w tym dniu były zajęcia z edukacji  filmowej. Barwna sceneria i wiosenna aura pobudziła kreatywność  grupy teatralnej, która pod wodzą przewodniczącego szkoły i reżysera w jednym przygotowywała scenariusz kolejnego przedsięwzięcia.