Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

W dniu 16 października 2018 roku odbyła się szczególna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. To niecodzienne wydarzenie, podobnie jak w roku ubiegłym, miało miejsce w Kościele Św. Katarzyny
 w Bierutowie. Mszy świętej, podczas której uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie na ucznia i kadeta, a uczniowie Technikum
w zawodzie technik informatyk ślubowanie na ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. Władysława Reymonta w Bierutowie, przewodniczył Ksiądz Proboszcz Ryszard Znamirowski.

Wydarzenie stało się również okazją do wręczenia awansów przez ppłk Wojciecha Czerechowskiego uczniom klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego oraz do złożenia życzeń przez Pana Wojciecha Kobrynia - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bierutowie, w ramach obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, byłym
 i obecnym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a także wszystkim, którzy są związani
 z oświatą. W trakcie uroczystości wyróżniono także nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Oleśnickiego oraz Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Ostatnim punktem programu była część artystyczna, uświetniona w tym roku występem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz montażem słowno- muzycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, a także Zespołu Pieśni i Tańca Bierutowianie Bis.  

Uroczystość w Kościele Św. Katarzyny w Bierutowie była doniosłym wydarzeniem, upamiętniającym ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018.