MUNDURÓWKA NA ZAWODACH

W dniu 06.09.2018 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu i Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu przeprowadzili Eliminacje Wojewódzkie do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
W zawodach sportowo – obronnych wzięła udział młodzież z 14 - stu szkół z województwa dolnośląskiego.

Drużyny rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:
- marszobieg zespołowy;
- strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks;
- rzut granatem na celność;
- częściowe składanie i rozkładanie kbk AK na czas.

Wszystkie drużyny musiały wykazać się pracą zespołową, która miała niewątpliwy wpływ na zwycięstwo. Najbardziej wyczerpujący okazał się marszobieg na 3000 m podczas, którego cała drużyna musiała się wspólnie motywować i wspierać, aby osiągnąć jak najlepszy czas.
Przeprowadzone Eliminacje dały uczniom możliwość weryfikacji własnych umiejętności i nabycia doświadczenia, które mogą wykorzystać w kolejnych zawodach.

https://wkuwroclaw.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-09-06m-eliminacje-wojewodzkie-do-iv-centralnego-zlotu-klas-mundurowych/