DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

Piętnasta edycja programu „Dzień przedsiębiorczości” miała miejsce 21 marca 2018 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość odbycia jednodniowej wizyty w określonym miejscu i pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Była to okazja na chwilowe  wejście  w role zawodowe wymagane na  określonym stanowisku pracy i zapoznania się z organizacją określonych miejsc pracy.

Naszych uczniów gościł Urząd Miejski w Bierutowie.

Dziękujemy bardzo za współpracę Burmistrzowi Bierutowa - Panu Władysławowi Bogusławowi Kobiałce. Szczególne podziękowania składamy Sekretarz Miasta i Gminy, Kierownikowi Referatu Organizacyjnego – Pani Marioli Kutek oraz pracownikom Urzędu, którzy w sposób bezpośredni wprowadzili uczniów w świat zawodów. Było to kolejne działanie na tym polu i już czekamy na możliwość współpracy w ramach kolejnej edycji za rok.