Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

23 marca 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Naszą szkołę reprezentowali – Paweł Chęciński – uczeń klasy III LO i Mateusz Dębski – uczeń klasy II LO,  którzy zostali wyłonieni w eliminacjach na szczeblu gminnym, które miały miejsce 15 marca 2018 r. w Wabienicach.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą  teoretyczną i praktyczną a pomógł im w tym fakt, że ten zakres wiedzy i umiejętności jest ich pasją. Obaj uczniowie reprezentowali już szkołę w poprzednich edycjach Turnieju.

Paweł Chęciński zdobył II miejsce w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Gratulujemy