UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY STYPENDYSTAMI PREZESA RADY MINISTRÓW

W czwartek, 30 listopada 2017 roku w Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium PRM jest przyznawane jednemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki.

Wręczenia dyplomów dokonał Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk.

Na uroczystości obecny był również Starosta Oleśnicki Pan Wojciech Kociński, który także pogratulował sukcesu uczniom z terenu powiatu oleśnickiego, wyróżnionym Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 W gronie stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Są nimi: Radosław Gąsior - uczeń klasy III Technikum i Marcin Grabowski - uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy Radosławowi i Marcinowi uzyskania stypendium oraz życzymy im osiągania wysokich wyników w nauce, kolejnych sukcesów i zrealizowania życiowych marzeń.