Europassy już rozdane!

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie odbyła się konferencja, której celem było upowszechnianie rezultatów Projektu Erasmus+, jak i podsumowanie pierwszej jego części. W roku szkolnym 2016/2017 dwie 10-osobowe grupy uczniów wyjechały na miesięczną praktykę zawodową. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk zdobywali doświadczenie w Portugalii, a technik agrobiznesu w Hiszpanii.

Podczas konferencji uczestnicy przedstawiali wykonane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające informacje na temat pracy, nowych doświadczeń, nauki zawodu, programu kulturowego (np. zwiedzanie Barcelony, Girony, wybrzeża Costa Brava, Porto, Bragi). Nagrodzone zostały 3 prezentacje, które otrzymały "czeki" do realizacji :). Gratulujemy zwycięzcom!

Punktem kulminacyjnym konferencji było uroczyste wręczenie dokumentu Europass, który ma na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

Obecny rok szkolny 2017/2018 kończy realizację Projektu, w którym kolejne dwie 10-osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami pojadą w maju 2018 do Hiszpanii i Portugalii, by wrócić z bagażem doświadczeń. Rekrutacja już się odbyła i teraz uczestnicy przygotowują się do wyjazdu poprzez szereg zajęć, np. z języka angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, przygotowania kulturowego czy spotkania z pedagogiem szkolnym.