Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Zapraszam uczniów do udziału

w konkursie nt. „NIE DAJ SZANSY AIDS”

organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnicy.

 Regulamin konkursu w załączniku, zgłoszenia i wszelkie informacje proszę kierować do pedagoga

Załączniki:

Regulamin konkursu haiku HIV_AIDS.pdf

Załacznik1_Zgoda_na_udzial_w_konkursie.doc

Załącznik2_Oswiadczenie_uczestnika_konkursu.doc