PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Spotkanie z pszczelarzem

W dniu 20 października 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie odbyło się spotkanie z Panem mgr Stanisławem Śmitkowskim - mistrzem pszczelarstwa z Oleśnicy po tytułem "Pszczelarstwo jako alternatywny zawód dający samodzielność na rynku pracy". Wykład był skierowany głównie do klas maturalnych i klas technikum agrobiznesu.
W pierwszej części wykładu uczniowie mieli okazję zapoznać się z biologią rodziny pszczelej i znaczeniem pszczół dla przyrody, natomiast w drugiej części spotkania zostały omówione zasady pracy przy pszczołach i aspekty ekonomiczne wykonywania zawodu pszczelarza. Zarówno w przerwie spotkania jak i po, uczniowie szkoły mieli możliwość degustacji różnych odmian miodu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.