PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH - OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIERUTOWIE

W dniu 17 października 2017 roku odbyła się szczególna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. To niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Kościele Św. Katarzyny w Bierutowie.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych gości i uczestników przez Pana Wojciecha Kobrynia - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie: Pana Piotra Karaska – Wicestarostę Powiatu Oleśnickiego, Pana Władysława Bogusława Kobiałkę – Burmistrza Bierutowa, Panią Małgorzatę Iwańską – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, Panią Iwonę Wiśniewską – Kocjan – Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Bierutowie, Pana ppłk Wojciecha Czerechowskiego – Szefa Wydziału Wychowawczego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Panią Justynę Tomaszewską – Komendanta Komisariatu Policji w Bierutowie, Pana Marcina Purzyńskiego - Oficera prasowego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, Pana Jarosława Kwiecińskiego – Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych w Bierutowie, Pana Adama Urdzelę – Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie, Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Bierutów, emerytowanych i obecnych nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, a także uczniów wraz
z rodzicami, szczególnie młodzież z klas pierwszych.

Specjalne podziękowania zostały skierowane do Księdza Proboszcza Ryszarda Znamirowskiego za możliwość zorganizowania tej uroczystości w Kościele Św. Katarzyny
w Bierutowie oraz przewodniczenie mszy świętej, podczas której uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie na ucznia i kadeta, a uczniowie Technikum
w zawodzie technik informatyk ślubowanie na ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

Wydarzenie stało się również okazją do wręczenia wyróżnień – awansów przez ppłk Wojciecha Czerechowskiego uczniom klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego oraz do złożenia życzeń przez Pana Wojciecha Kobrynia - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bierutowie, w ramach obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, byłym
 i obecnym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a także wszystkim, którzy są związani
 z oświatą.

Ostatnim punktem programu była cześć artystyczna, montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Bierutowianie Bis, pod przewodnictwem Pani Magdaleny Lisowskiej.

Uroczystość w Kościele Św. Katarzyny w Bierutowie była doniosłym wydarzeniem upamiętniającym ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017.