My na zajęciach w 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy!!!

W ramach współpracy z 2 Kompanią Regulacji Ruchu klasa 1LO Mundurowa  odbyła 20.10. 2017 r szkolenie  z musztry oraz pierwszej pomocy na polu walki. Mieliśmy możliwość skorzystania ze sprzętu Cyklop, z którego strzelaliśmy do celu oraz przeszliśmy ćwiczenia złożenia i rozłożenia broni. Zobaczyliśmy sprzęt jakim dysponuje jednostka oraz mieliśmy wielką przyjemność dokładnego poznania wielu pojazdów wojskowych.