Do Organizacji roku szkolnego 2017/2018

1 semestr - dla klasy - I, II, III - od 04.09.2017 - do 12.01.2018

                    dla klasy IVT, 3LO      - od 04.09.2017 - do 15.12.2017

2 semestr - dla klasy  - I, II, III - od 29.01.2018 - do 22.06.2018

                        dla klasy IVT, 3LO         - od 18.12.2017 - do 27.04.2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ustalone przez dyrektora szkoły do zaopiniowania przez

RP, RR, SU.

- 30.04.2018  /poniedziałek/

- 02.05.2018  /środa/

- 01.06.2018  /piątek/

Spotkania z rodzicami:

- 14.09.2017

- 15.11.2017 (dla klasy IVT, 3LO)

- 13.12.2017 (dla klasy I, II, III)

- 01.02.2018 podsumowanie 1 semestru

- 22.03.2018 (dla klasy IVT, 3LO)

- 17.05.2018 (dla klasy I, II, III)