Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród całej społeczności szkolnej

W dniu 26.01. 2017 r. podczas wywiadówki szkolnej Rodzice uczniów otrzymali informację nt. jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa jakim jest w bieżącym roku szkolnym:

„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

wśród młodzieży”

Ideą jest abyśmy wszyscy zaczęli więcej czytać. Mamy nadzieję, że ulotka, którą otrzymali Rodzice podczas wywiadówki oraz niżej załączona prezentacja przyczynią się do realizacji tego zadania.

PREZENTACJA W FORMACIE PDF