Dla absolwentów gimnazjum

 Oferta edukacyjna Gimanzjum 2019/2018

* język obcy wybrany na egzaminie gimnazjalnym

Dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

* język obcy wybrany na egzaminie ósmoklasisty

Film o szkole

 

List do Rodziców

Szanowni Państwo !

Dobiega końca edukacja Waszych dzieci w Gimnazjum. Teraz czeka ich pierwszy, prawdziwie dorosły, samodzielny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Czas wybrać szkołę.

Serdecznie zapraszamy Państwa dziecko do naszej szkoły, która jest blisko Państwa dzieci. Na rynku edukacyjnym funkcjonujemy od ponad 67 lat a duży atut naszej szkoły to kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miła i bezpieczna atmosfera oraz doskonale przygotowana kadra pedagogiczna.

Jesteśmy placówką z bogatą tradycją, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, sportowym (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne). Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa naszych uczniów - szkoła jest monitorowana.

Ważna jest dla nas edukacja uczniów – matura, tytuł technika w wybranym zawodzie, czyli zdobycie wykształcenia.

Naszym uczniom oferujemy:

* dodatkowe nieodpłatne zajęcia – zamiast korepetycji,

* zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektów realizowanych w szkole,

* kursy kwalifikacyjne (np. spawacz, wózki widłowe, kasa fiskalna, kurs photoshopa),

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach praktyk szkolnych,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu z firmą Osadkowski S.A. „Aktywna praktyka”,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II”,

* zajęcia sportowe w ramach SKS,

* zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Bierutowianie”,

* zajęcia w SK PCK,

* zajęcia w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

* praktyki zawodowe w Niemczech,

*program IT-Szkoła - to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

Uczniowie szkoły otrzymują stypendia:

* Stypendium Prezesa Ministrów – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium Starosty – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” -  za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Sprawny uczeń”,

* Stypendium socjalne.