Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

SZKOŁA/ZAWÓD

ROZSZERZENIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE

Liceum Ogólnokształcące

Język angielski
Język  polski
Wos

 

Język angielski
Język niemiecki

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Wos

Liceum Ogólnokształcące

KLASA MUNDUROWA

Język angielski
Język  polski
Wos

Edukacja mundurowa

Język angielski
Język niemiecki

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Wos

Technikum

Zawód – technik logistyk

Geografia
Matematyka

 

Język angielski
Język niemiecki
Język angielski zawodowy

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Geografia

Technikum

Zawód – technik informatyk

Geografia
Matematyka

 

Język angielski
Język niemiecki
Język angielski zawodowy

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Geografia

 * język obcy wybrany na egzaminie ósmoklasisty

Film o szkole

 

List do Rodziców

Szanowni Państwo !

Dobiega końca edukacja Waszych dzieci w Gimnazjum. Teraz czeka ich pierwszy, prawdziwie dorosły, samodzielny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Czas wybrać szkołę.

Serdecznie zapraszamy Państwa dziecko do naszej szkoły, która jest blisko Państwa dzieci. Na rynku edukacyjnym funkcjonujemy od ponad 67 lat a duży atut naszej szkoły to kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miła i bezpieczna atmosfera oraz doskonale przygotowana kadra pedagogiczna.

Jesteśmy placówką z bogatą tradycją, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, sportowym (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne). Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa naszych uczniów - szkoła jest monitorowana.

Ważna jest dla nas edukacja uczniów – matura, tytuł technika w wybranym zawodzie, czyli zdobycie wykształcenia.

Naszym uczniom oferujemy:

* dodatkowe nieodpłatne zajęcia – zamiast korepetycji,

* zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektów realizowanych w szkole,

* kursy kwalifikacyjne (np. spawacz, wózki widłowe, kasa fiskalna, kurs photoshopa),

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach praktyk szkolnych,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu z firmą Osadkowski S.A. „Aktywna praktyka”,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II”,

* zajęcia sportowe w ramach SKS,

* zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Bierutowianie”,

* zajęcia w SK PCK,

* zajęcia w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

* praktyki zawodowe w Niemczech,

*program IT-Szkoła - to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

Uczniowie szkoły otrzymują stypendia:

* Stypendium Prezesa Ministrów – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium Starosty – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” -  za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Sprawny uczeń”,

* Stypendium socjalne.