ZSP Bierutów stoi na straży honoru

Dnia 27 listopada 2015r. Klasa Mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie obchodziła swoje święto. Wszyscy uczniowie  tej  klasy złożyli uroczyste ślubowanie.

 

 

Kadeci ślubowali stać na straży honoru, dbać o godność i dobre imię szkoły, strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych. Ślubowanie przyjął  szef Wydziału Wychowawczego mgr inż. płk Jan Kutny. Ceremonia miała miejsce w Sali Tradycji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

Uroczystość ślubowania przygotował opiekun klasy mundurowej mgr inż. mjr Wojciech  Czerechowski, zastępca szefa Wydziału Wychowawczego. Rotę ślubowania czytał  dyrektor szkoły Wojciech Kobryń. Obecni byli również wychowawca klasy Barbara Bujak, nauczyciele oraz rodzice.

 

Ślubowanie miało tym bardziej podniosły charakter,  gdyż odbyło się w Dzień Święta Podchorążego. Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do pięknych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty, zdobywając Belweder, rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi – Powstanie Listopadowe. Wrocławska uczelnia ma honor kontynuowania i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej Nocy.

 

Klasa Mundurowa obejrzała widowisko artystyczne pt. „Jeszcze Polska nie zginęła", zaprezentowane przez Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Lubomierzu, w którym udział wzięło ponad 300 uczniów szkół współpracujących z Uczelnią (głównie klasy mundurowe).

 

Obchody były niezapomnianym przeżyciem patriotycznym i artystycznym zarówno dla uczniów szkoły  jak i dla gości.

 

Szczególne podziękowania Szkoła kieruje do  mgr inż. mjr Wojciecha  Czerechowskiego, zastępcy szefa Wydziału Wychowawczego za objęcie patronatem Klasy Mundurowej, za umożliwienie udziału w Dniach Podchorążego, które na trwałe wpiszą się w pamięci kadetów i ich gości.

Napisano o nas: http://wso.wroc.pl/pl/z-ostatniej-chwili/1946-podchorazowie-obchodzili-swoje-swieto.html