Baczność! Zaczynamy!

Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkole klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego realizuje innowację pedagogiczną związaną z programem Klasy Mundurowej. Program ten przewiduje mnogość zajęć prowadzonych przez partnerów, z którymi podpisano w tym zakresie współpracę. Jest to Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Oleśnicy oraz Zarząd Rejonowy PCK w Oleśnicy.

 

 

Uczniów klasy mundurowej obowiązuje podstawa programowa z rozszerzeniem stworzonym
w oparciu o  Decyzję nr 10 Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Wojskiem Polskim klasa jest już  umundurowana, co wyróżnia uczniów w szkole i poza nią.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy realizują program związany z edukacją wojskową.
W kolejnych latach będzie to edukacja z zakresu pożarnictwa i policji

Opiekę nad klasą objął specjalista major mgr inż. Wojciech Czerechowski zastępca szefa Wydziału Wychowawczego, który będzie prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu służby wojskowej.