Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

„Dopalacze – profilaktyka” – to temat zajęć jakie miały miejsce w klasach 1 TLp, 1 LOp i 1LOh  podczas lekcji - zajęcia z wychowawcą. Zajęcia poprowadziła specjalistka ds. Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy, Pani Anna Górna. Tematyka zajęć to działania profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.